Brandtätning


Vi brandtätar installationsgenomföringar i brandcellsgränser för att hålla samma brandmotstånd som själva brandcellsgränsen.


Val av produkt och tätning anpassas efter vilken typ av installation som går igenom hålet, vilken brandklass som krävs, vilka krav som finns på ljudisolering, m.m.


Vi har lång erfarenhet inom brandtätningar och använder certifierad personal.