Produkter

Våra produkter

Brandskyddsbolaget har ett brett sortiment av brandmateriel.

Brandsläckare (fungerar på följande sätt)

 

Brandsläckare med lättvatten/skum

Lättvatten/skum har samma egenskaper som vatten med den skillnaden att det också är godkänt för B-bränder.

Släckmedlet i traditionellt skum består av ämnen som sänker ytspänningen så att släckmedlet kan tränga in i det brinnandet materialet och för AB-skum lägga sig som en hinna över en brinnande vätska och kväva branden. När släckskummet sprutas på brandhärden så flyter det ut och kväver elden samtidigt som det kyler ner det brinnande föremålet/ämnet. Skummet ligger sedan kvar som en försegling och förhindrar återantändning.

Släckmedlet i skumsläckare är främst ett högeffektivt vätmedel som genom sin låga ytspänning snabbt tränger djupt in i materialet. Det avdunstar snabbt för att på så vis släcka genom kylning,

Även om skummet är säkert upp till 1000 volt, är det ändå klokt att vara försiktig om elektrisk utrustning finns i närheten av brandhärden. n lämnar även ett mikroskikt som förhindrar återantändning.

 

Brandsläckare med kolsyra

Släckare med koldioxid som släckmedel är avsedda för släckning av brand i vätskor, gaser och i elektriska utrustningar. Eftersom släckning med koldioxid ger en ren släckning är dessa släckare särskilt lämpliga för användning i miljöer som kök, laboratorier, ställverk, finmekanisk industri, datorer och elutrustning.

Koldioxidsläckarna klarar temperaturer under fryspunkten och kan därför placeras både inom- och utomhus. Eftersom koldioxiden inte leder elektricitet är det ofarligt att använda den mot elektriska installationer upp till 1000 V.

Släckarna levereras med en upphängningsanordning för väggmontage. Om släckaren ska monteras i ett fordon finns det fordonshållare som tillbehör.

Koldioxid släcker brand genom avskärmning och utspädning av luftens syre kring brandobjektet samt till viss mindre del genom kylning.

 

Brandsläckare med GP-pulver=Kraftfull brandsläckare

Atlas GP-pulver släcker genom omvänd katalys och har en hög verkningsgrad.

Där våra flaggskepp är brandsläckare av vårt märke ATLAS som finns för alla behov. brandsläckarna har alltid motsvarat alla förväntningar. Tack vare högt ställda krav på material och tillverkningsprocesser kan vi lämna tio års tryckgaranti på Atlas brandsläckare.

Atlas GP12 55A 233B C
Atlas GP6 55A 233B C
Atlas GP2 13A 89B C

 

Övriga Produkter

-Skumsläckare

-Koldioxidsläckare

-Miljösläckare

-Räddningsstegar

-Brandvarnare

-Brandposter

-Slangrullar/slangkärror

-Utrymningsplaner

-Första hjälpen tavlor

-Släckarkärror

-Vi utför alla typer av brandskyddsarbeten

-Vita Svarta och Rostfria 6kg pulversläckare